Από ένα δρομολόγιο προς και από Αθήνα, θα εκτελέσει τη Μεγάλη Εβδομάδα το ΚΤΕΛ Ροδόπης.

Συγκεκριμένα:

  • το δρομολόγιο από Κομοτηνή προς Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στις 20:30.
  • το δρομολόγιο από Αθήνα προς Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή στις 20:00.

Τηλέφωνο εκδοτηρίου σταθμού Κομοτηνής: 25310-22912.

Τηλέφωνο αποθήκης σταθμού Κομοτηνής: 25310-26626.