Δύο νέα δρομολόγια όλες τις καθημερινές, και συγκεκριμένα προς και από Καβάλα, προστίθενται στο πρόγραμμα του ΚΤΕΛ Ροδόπης, από την Τρίτη 9 Ιουνίου.
Έτσι, ο πίνακας του συνόλου των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής (πληροφορίες στο 25310-22912).