Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, το καθημερινό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή θα αναχωρεί στις 17:00 αντί στις 17:30.
Έτσι, ο πίνακας δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ροδόπης, διαμορφώνεται όπως παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Για πληροφορίες, στο 2531022912.
ΚΤΕΛ Ροδόπης: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή