Αλλαγές επέρχονται με το πέρας των θερινών μηνών, στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ροδόπης προς Φανάρι και Μαρώνεια.
Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, καταργείται το δρομολόγιο των 20:00 Κομοτηνή-Φανάρι, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο Κομοτηνή-Μαρώνεια, θα πηγαίνει απ’ ευθείας στη Μαρώνεια.
Έτσι, τα δρομολόγια εντός Ροδόπης διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα.
Πληροφορίες στο 25310-22912, καθημερινά από 06:00 έως 21:00.
ΚΤΕΛ Ροδόπης: Αλλαγές στα δρομολόγια προς Φανάρι και Μαρώνεια