Ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή πλευρικών σταθμών στον κόμβο Ιάσμου της Εγνατίας Οδού και στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, εκδόθηκε απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το διάστημα από σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, έως και την Τετάρτη, 8 Απριλίου.

Η κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν στην τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης: α) στον κλάδο εξόδου από την Εγνατία Οδό προς Ίασμο Ν. Ροδόπης (κλάδος εξόδου Γ΄) του Α/Κ Ιάσμου (545+576), β) στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Ιάσμου (545+576) προς την Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Κομοτηνή Ν. Ροδόπης (κλάδος εισόδου Β΄) και γ) στην κάθετη οδό του Α/Κ Ιάσμου (545+576) που συνδέει τους οικισμούς Ιάσμου και Διαλαμπής, τμήματα οδών που αστυνομεύονται από το Τ.Τ. Κομοτηνής.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν: α) στον κάδο εξόδου Γ΄ του Α/Κ Ιάσμου από την χ/θ. 0+072,23 έως χ/θ. 0+297,26, β) στον κάδο εισόδου Β΄ του Α/Κ Ιάσμου από την χ/θ. 0+055,61 έως χ/θ. 0+324,31 και γ) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ισόπεδο Κόμβο Ιάσμου προς Ίασμο σε μήκος-διάνυση εκατό (100) μέτρων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα επηρεαστεί με την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της  Εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινήτου Εγνατίας Οδού. Επίσης, δε θα εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τη μέριμνα και ευθύνη της τοποθέτησης πινακίδων έχει η εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η εκτέλεση και εφαρμογή της απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανατίθεται στο Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.

Οι παραβάτες της απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.