Από την Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκηρύχτηκαν συνολικά 102 θέσεις των λαϊκών αγορών της Κομοτηνής, της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχωρίου.

Δικαιούχοι των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι κάτοχοι άδειας, η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας για λιγότερες από 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από αύριο Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, και η προθεσμία θα λήξει στις 10 Ιανουαρίου του 2019.

Οι θέσεις ανά λαϊκή αγορά

Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής (42 θέσεις)

 • 6 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
 • 2 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β
 • 3 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
 • 1 θέση, διαστάσεων 2,50 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄
 • 10 θέσεις, διαστάσεων 3,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄
 • 20 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Λαϊκή Αγορά Αιγείρου (38 θέσεις)

 • 14 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
 • 2 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
 • 22 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Λαϊκή Αγορά Ν. Σιδηροχωρίου (22 θέσεις)

 • 4 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
 • 2 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β΄
 • 2 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
 • 14 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΕΔΩ.