Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των 10.378 δικαιούχων σε όλη τη χώρα του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας.

Οι διοικητικές διαδικασίες για την πληρωμή της προκαταβολής ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 21,9 εκατ. ευρώ. Η προκαταβολή αφορά το δεύτερο έτος εφαρμογής των σχετικών δράσεων, και αντιστοιχεί στο 75% του ποσού ενίσχυσης των δικαιούχων για την απώλεια εισοδήματος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν με την εξόφληση).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και εντός πέντε εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).