Ξεκίνησε η έκδοση των αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής γνωστοποιεί οτι το κόστος έκδοσης άδειας έχει ως εξής:
  • Για όσα μέλη του εξέδωσαν άδεια την περυσινή περίοδο, και για τον ίδιο με πέρυσι τύπο άδειας:

– Τοπική: 108 €

– Περιφερειακή: 108 €

– Γενική: 108 €
  • Για όσα μέλη του δεν εξέδωσαν πέρυσι άδεια:
– Τοπική: 136 €
– Περιφερειακή: 156 €
– Γενική: 186 €
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22885.