Ξεκίνησε από σήμερα το μεσημέρι και θα λήξει τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το εθνικό σκέλος από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση 8.933 ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς και η συμβουλευτική και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους, προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι θέσεις που διατίθενται στους νομούς Έβρου και Ξάνθης είναι συνολικά 427, ως ακολούθως:

Υπηρεσία Εκπαιδευτικό επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 17
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (ΑΒΔΗΡΩΝ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (ΑΒΔΗΡΩΝ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΣΟΥΦΛΙ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΣΟΥΦΛΙ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και από μία μέχρι τρεις Υπηρεσίες τοποθέτησης ή/ και Επιβλέποντες Φορείς.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου
 9. Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
 10. Ωφελούμενοι που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις  «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018 και 10/2018.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).