Από την Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκηρύχτηκαν συνολικά 116 θέσεις των Λαϊκών Αγορών του Ιάσμου και του Σώστη, για την απόδοση σε πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας ΑΜ-Θ για λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Πρόκειται συγκεκριμένα για:

  • 76 θέσεις στη Λαϊκή Αγορά Ιάσμου

» 28 θέσεις, διαστάσεων 2 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄.

» 2 θέσεις, διαστάσεων 2 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β.

» 11 θέσεις, διαστάσεων 2 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄.

» 35 θέσεις, διαστάσεων 2 Χ 2 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

  • 40 θέσεις στη Λαϊκή Αγορά Σώστη

» 6 θέσεις, διαστάσεων 3,5 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄.

» 2 θέσεις, διαστάσεων 3,5 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β΄.

» 3 θέσεις, διαστάσεων 3,5 Χ 2 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄.

» 29 θέσεις, διαστάσεων 3,5 Χ 2 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Δικαιούχοι των ανωτέρω θέσεων είναι οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή, τηλ. 25313-54205, υπεύθυνος υπάλληλος κ. Σοφοκλής Γεμενετζής).

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΕΔΩ.