Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης ανανέωσης αλλά και έκδοσης των νέων Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019, και η   ημερομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2019.

Η θεώρηση καθώς και η έκδοση θα γίνονται από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, Δήμητρας 16.
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, Υψηλάντου-Αλ. Συμεωνίδη.
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, Διοικητήριο.
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20.
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας, Διοικητήριο.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.