Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Αναδόχου εταιρείας “ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ”, που αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1 – ΚΤΙΡΙΑ 1, 13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Β’)». Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο της Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 12.250.000 €, που αφορά την κατασκευή μέρους του συγκροτήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Τμήματος Ιατρικής στην πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης.

Στο νέο κτίριο προβλέπεται να στεγαστούν πέντε αμφιθέατρα, τέσσερις αίθουσες φροντιστηρίων, γραμματεία, κυλικείο, και κοινοί χώροι του Τμήματος. Οι ενότητες αυτές οργανώνονται γύρω από ένα μεγάλο διώροφο στεγασμένο αίθριο που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των διαφόρων λειτουργιών του κτιρίου με τα ήδη κατασκευασμένα κτίρια των εργαστηρίων. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας, διαμόρφωσης πλακοστρωμένων επιπέδων, καθιστικών, ενός κεντρικού υδάτινου στοιχείου ποταμού-λίμνης, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.λπ., και εργασίες χωματουργικών για τη φύτευση πρασίνου. Το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων ανέρχεται σε 4.913 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου σε 10,2 στρέμματα. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε επτακόσιες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα (χθες, 25/9/2019) υπογραφής της σύμβασης.