Τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων στην  Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – στα κτίρια ΠΡΟΚΑΤ – για την πληροφόρηση των πολιτών της πόλης της Ξάνθης.

Ο σταθμός παρέχει δεδομένα για τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, τη συγκέντρωση σωματιδίων PM2.5 (ατμοσφαιρική ρύπανση), την  ατμοσφαιρική πίεση, την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου, κάθε 20 λεπτά μέσω του συνδέσμου: http://airpollab.env.duth.gr/Station/

Τα δεδομένα του σταθμού αποτελούν διανοητική περιουσία του Διευθυντού του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σπυρίδωνα Ραψομανίκη, ενώ για την  εγκατάσταση και την ορθή λειτουργία του σταθμού, υπεύθυνοι είναι η Δρ Δήμητρα Καραλή και ο Δρ Νικόλαος Κόκος.

9c4aa4c5 foto station