Οι μετρητές της ταχύτητας με την οποία κινούνται τα διερχόμενα οχήματα στις εισόδους και εξόδους των οικισμών του Ροδίτη και των Σιδηράδων του Δήμου Κομοτηνής, πρόκειται σύντομα να ξαναλειτουργήσουν.

Μετά από σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, και τη ολοκλήρωση της διαδικασίας των τεχνικών προσφορών ανάληψης του έργου, εξεδόθη η απόφαση για την ανάδειξη του αναδόχου.

Κατόπιν τούτων, προσεχώς αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας των μηχανημάτων.