Για την πληρέστερη ενημέρωση του πληθυσμού, εκδόθηκαν οδηγίες και για την οδοντιατρική περίθαλψη εν όψει του κορωνοϊού.

Δείτε αναλυτικά στην εικόνα: