Επιστολή στον Επίτροπο, Συντονιστή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Janez Lenarčič, με την οποία ζητά “άμεση αντίδραση από την Ευρώπη για την αποφυγή της μετατροπής της ανθρωπιστικής κρίσης στα νησιά της Ελλάδας σε ζήτημα δημόσιας υγείας, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό θανάτων”, έστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Juan Fernando Lopez Aguilar.

Μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Λέσβο, “ένα από τα κύρια ζητήματα για την αποφυγή της ταχείας και ευρείας μετάδοσης του COVID-19, είναι η επείγουσα εκκένωση των υπερπλήρων δομών”, σημειώνει στο κείμενο της επιστολής του, ενώ ακόμη υπογραμμίζει: Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός έλεγχος της πανδημίας του COVID-19 χωρίς μέτρα πρόληψης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο. Σας προτρέπουμε ως εκ τούτου να αναλάβετε άμεση δράση, ξεκινώντας με την προληπτική εκκένωση των πλέον ευπαθών ομάδων από τις δομές στα νησιά της Ελλάδας. Αυτό είναι καίριας σημασίας για να σωθούν οι ζωές τους και να αποσυμφορηθούν οι δομές”.

Την ίδια ώρα οι Ευρωβουλευτές προειδοποιούν: “Πολλοί άνθρωποι στις δομές αυτές, 42.000 στο σύνολό τους, διαβιούν ήδη σε επισφαλή για την υγεία τους κατάσταση, και παρά τα μέτρα των ελληνικών αρχών, ο υπερπληθυσμός και οι δραματικές συνθήκες καθιστούν δύσκολο τον περιορισμό του COVID-19“. Και προσθέτουν: “Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απομόνωσης ή αποφυγής κοινωνικών επαφών, ούτε είναι εφικτό να διασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Υπάρχουν μόνο έξι κλίνες εντατικής θεραπείας στη Λέσβο, και ο απαραίτητος ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος στα νησιά”.

Δοθέντων τούτων, οι Ευρωβουλευτές απαιτούν την κατάρτιση σχεδίου δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • προληπτική εκκένωση του πληθυσμού που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανόμενων όσων είναι μεγαλύτεροι από 60 ετών και όσων έχουν αναπνευστικά προβλήματα, διαβήτη ή άλλες παθήσεις.
  • αυξημένη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας των κρατών-μελών.
  • πρόσθετη χρηματοδότηση για την αύξηση της ικανότητας περίθαλψης και εντατικής θεραπείας.
  • να μη σταματήσει η μετεγκατάσταση, ειδικά των παιδιών, λόγω της πανδημίας.