Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ έχοντας υπ’ όψιν: α) τις οδηγίες και κατευθύνσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της χώρας, β) την ανάγκη για τη συμβολή όλων μας στη γενικότερη εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού, γ) το γεγονός ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν έμπειρο προσωπικό στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων και νοσημάτων, δ) ότι η ατομική μας ευθύνη, συνέπεια και πρωτοβουλίες, για την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση των μέτρων, αποτελεί το κλειδί για τον περιορισμό του ιού, συστήνει τα παρακάτω μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του ιού στους χώρους λειτουργίας αλλά και στους χώρους των εγκαταστάσεων αρμοδιότητας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ:

 1. Συναλλαγές με το κοινό

 • Κατ’ απόλυτη προτεραιότητα κάθε συναλλαγή με το κοινό θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων (π.χ τηλέφωνο, fax, e-mail).
 • Τα εισερχόμενα έγγραφα (π.χ αίτηση,) προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, θα πρέπει να κατατίθενται ηλεκτρονικά.
 • Με τον ίδιο τρόπο εκδίδονται και τα συνοδευτικά έγγραφα, οι απαντήσεις κ.λπ. των υπηρεσιών, και αποστέλλονται στο mail ή Fax του αιτούντος πολίτη.
 • Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι αδύνατη: α) Οι πολίτες εισέρχονται ένας-ένας μέσα στο γραφείο της υπηρεσίας, β) Υπάλληλος και πολίτης τηρούν μεταξύ τους απόσταση δύο μέτρων, γ) Εάν είναι δυνατόν, η επικοινωνία πολίτη-υπαλλήλου να γίνεται μέσω ημίκλειστου παραθύρου ή προστατευτικού προπετάσματος, δ) Λαμβάνεται μέριμνα για την ελάχιστη επαφή με τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζεται να εκδοθούν, ε) Το προσωπικό και ο πολίτης να φορούν τουλάχιστον μάσκες.
 1. Σφαγεία, εγκαταστάσεις τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων ζωική προέλευσης κ.λπ.

 • Στον χώρο σφαγής των σφαγείων, στις εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασίας και τυποποίησης, δεν εισέρχεται κανείς άλλος πλην του κτηνιάτρου και του προσωπικού που εργάζεται εκεί.
 • Όλοι χρησιμοποιούν ατομικά μέσα προστασίας (γάντια, μάσκες, φόρμες μιας χρήσης).
 • Η εγκατάσταση (σφαγείο, τυποποίηση, επεξεργασία, κ.λπ.), προμηθεύεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη τα ατομικά μέσα προστασίας των εργαζομένων.
 • Για τυχόν συναλλαγές με το κοινό τηρούνται κατά περίπτωση όλα τα προαναφερθέντα προβλεπόμενα.

ΣΦΑΓΕΙΑ 15

3. Εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης

 • Η αίτηση για έκδοση των συνοδευτικών εγγραφών υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
 • Τα συνοδευτικά έγγραφα εκδίδονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν παραδίδονται ιδιοχείρως στον έμπορο ή στον κτηνοτρόφο, αλλά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εγκατάσταση και στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή προορισμού, με e-mail ή με fax. Άμεσα ενημερώνονται τηλεφωνικά όλες οι αρχές του τόπου προορισμού.

4. Χώροι εργασίας

 • Με ευθύνη των υπαλλήλων των κτηνιατρικών αρχών, και σε συνεργασία με τις υγειονομικές Αρχές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και τις υπηρεσίες καθαριότητας, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για: α) Τον επαρκή αερισμό των χώρων εργασίας, β) Τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών (γραφεία, πόμολα, αντικείμενα εργασίας κ.λπ.), γ) Την σε εβδομαδιαία ή δισεβδομαδιαία βάση απολύμανση συνολικά των χώρων εργασίας.

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι, κτηνοτρόφοι, έμποροι και επαγγελματίες του κλάδου, να ακολουθούν πιστά τον νέο τρόπο συναλλαγής με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για την προστασία όλων μας.

Για κάθε παραπέρα πληροφορία παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι, έμποροι και επαγγελματίες του κλάδου, να επικοινωνούν με τις κτηνιατρικές αρχές της περιοχής τους.