Ο Μορφωτικός Σύλλογος των εν Θράκη Διαβιούντων Σαρακατσαναίων, καλεί τους αριστούχους μαθητές Σαρακατσάνικης καταγωγής (τουλάχιστον από τον ένα γονέα), Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018, να το δηλώσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου (Αγίου Γεωργίου 23 – τηλέφωνο 2531026861) προκειμένου να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις των βραβεύσεων που θα λάβουν χώρα στις 27 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (έναντι Ηρώου).