Έρευνα για τη διερεύνηση του ζητήματος της κακοποίησης των ζώων, ξεκίνησε το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής.

Σκοπός της έρευνας είναι η χαρτογράφηση της έκτασης του προβλήματος στην πόλη της Κομοτηνής, στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και η σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας όπου παρατηρείται το φαινόμενο. Επιμέρους στόχοι είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πολίτες καταλαβαίνουν τι σημαίνει κακοποίηση και ποιες είναι οι ευθύνες τους έναντι των ζώων, τις ευθύνες τους ως ιδιοκτητών ζώων απέναντι στους υπόλοιπους πολίτες, αλλά και τις πιο συχνές μορφές κακοποίησης.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHyKSM_eFndzjhVVbooUA7QRIQ-O9uxPC0PPmuiBJA1__AfQ/viewform .

Σημαντικό είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το email που ζητείται να γραφεί στην ειδική πρώτη φόρμα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να γίνει καταγραφή από το σύστημα μίας και μόνο απάντησης ανά ερωτηθέντα, και ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στο Εργαστήριο.