Ομόφωνη απόφαση για εξ αποστάσεως διεξαγωγή του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, για τα μαθήματα που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών υπερβαίνει τους 50, έλαβε η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ειδικά για τα μαθήματα επιλογής θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν το μάθημα που επιθυμούν, και κατόπιν θα αξιολογηθεί και θα ληφθεί αντίστοιχη απόφαση απο τη Συνέλευση του Τμήματος.

Φυσική παρουσία όμως προβλέπεται για τους φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Για τους φοιτητές αυτούς θα διεξαχθούν σεμινάρια προετοιμασίας, με ενημέρωση για τον κορωνοϊό, και θα τους γίνει δωρεάν προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:

23048871 ke ke e4920db6 ke