Ενόψει της Σχολής Προπονητών UEFA C που θα διοργανώσει στην Κομοτηνή σε συνεργασία με την ΕΠΟ, η ΕΠΣ Θράκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ.
  2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά).
  3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
  4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
  5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών.
  6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
  7. Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο (απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον).
  8. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
  9. Παράβολο 500 € . Το παράβολο θα κατατίθεται στον αριθμό λογαριασμού 5353-021671-671 της ΕΠΣ Θράκης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η αίτηση και η δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις θα διατίθενται από τα γραφεία της Ένωσης ή από την ιστοσελίδα της www.epsthrakis.gr

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 25/1/2019

Περισσότερες πληροφορίες: Κομνηνός Μπόζης (2531033755, 6936124523).