Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών, θα λειτουργήσει η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Θράκης.

Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2003 (16 χρονών) μέχρι το έτος 1984 (35 χρονών) και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τρίτης τάξης Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής σχολής.

Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε ο εκπαιδευτής/μέλος της ΕΔ/ΕΠΣ Θράκης, Βασίλης Γαβριηλίδης (6936101193).

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία της ΕΠΣ Θράκης (Παπαφλέσσα 8, 4ος όροφος, τηλ:2531033755), καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, κατά τις ώρες 09:00 – 14:00.

Η τελική επιλογή των μαθητών-υποψηφίων διαιτητών, θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Θράκης.