Κομοτηνή | Σταϊκούρας για: Φράγματα Ιάσμου και Ιασίου, Δικαστικό Μέγαρο και σιδηροδρομική γραμμή Ιάσμου-Πολύανθου

Τα σημαντικά αρδευτικά, σιδηροδρομικά και κτιριακά έργα που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας που επισκέφθηκε σήμερα την Κομοτηνή.
3 - 2024-05-11T221713.433

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν:

  • Την κατασκευή του Φράγματος Ιασίου.
  • Την οριστική μελέτη του Φράγματος Ιάσμου.
  • Το Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής.
  • Την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Ιάσμου–Πολύανθου και Μέστης– Αλεξανδρούπολης.

«Αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες έχουμε την ισχυρή βούληση να τις τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα και αποδοτικότητα, ώστε να μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριζόμαστε ότι η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως θετικό παράδειγμα, ως “παίκτης” θετικής μνημόνευσης», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Κομοτηνή | Σταϊκούρας για: Φράγματα Ιάσμου και Ιασίου, Δικαστικό Μέγαρο και σιδηροδρομική γραμμή Ιάσμου-Πολύανθου

Νωρίτερα ο Υπουργός, συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατζά, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Νίκο Ευκαρπίδη, τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Παναγιώτη Χαλβατζή και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, επισκέφθηκε τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, και είχε συναντήσεις με τους Προέδρους, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Νίκο Αγγελίδη, και του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αντώνη Γραβάνη.

Κομοτηνή | Σταϊκούρας για: Φράγματα Ιάσμου και Ιασίου, Δικαστικό Μέγαρο και σιδηροδρομική γραμμή Ιάσμου-Πολύανθου

Αναλυτικά τα έργα που παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας:

  • Κατασκευή Φράγματος Ιασίου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φράγματος χωρητικότητας 22,6 εκατ. κ.μ. νερού. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή του αναγκαίου οδικού δικτύου για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο φράγμα και την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περιοχή, η οποία διακόπτεται λόγω κατάκλυσης από τον ταμιευτήρα του φράγματος. Το φράγμα είναι ύψους 45,50 μέτρων, μήκους στέψης 400 μέτρων, και πλάτους στέψης 11 μέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 20,5 εκατ. ευρώ, και η χρηματοδότησή του είναι από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 10 Μαΐου 2002. Η προθεσμία περαίωσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2021. Η κατασκευή του φράγματος έχει ολοκληρωθεί. Υπεγράφη, στις 31 Μαρτίου 2021, το Συμφωνητικό για την σύνταξη του φακέλου πρώτης πλήρωσης (ΦΕΠΠ) του φράγματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (το οποίο αποτελεί υποέργο της πράξης της κατασκευής του φράγματος), η οποία ολοκληρώνεται. Η Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι Τελικός Δικαιούχος του έργου της κατασκευής και της υπηρεσίας για την σύνταξη του φακέλου πρώτης πλήρωσης του φράγματος.

  • Οριστική Μελέτη Φράγματος Ιάσμου

Σκοπός των προτεινόμενων έργων είναι η διάθεση του επιφανειακού νερού για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων περίπου 200.000 στρεμμάτων, που σήμερα αρδεύονται από υπόγεια νερά, και συνεπώς η δρομολόγηση της επίλυσης των προβλημάτων άρδευσης της περιοχής. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2007. Η τελευταία εγκεκριμένη παράταση ήταν για τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, με έγγραφο της 29ης Ιουνίου 2016, της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει τεθεί στο Αρχείο, καθώς υπάρχουν δύο αρνητικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του εν λόγω έργου, από την Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων και από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας και Ισμαρίδας. Προτείνεται, κατόπιν συνεννοήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και τις τοπικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο έλεγχος του επανασχεδιασμού των προτεινόμενων έργων, υδραυλικός και περιβαλλοντικός, προκειμένου να μπορέσει αρχικώς το έργο να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, να ολοκληρωθεί ο υδραυλικός σχεδιασμός του και, στη συνέχεια, να εξετασθεί η δυνατότητα κατασκευής του φράγματος, αλλά και η εκπόνηση και κατασκευή του έργου των αρδευτικών δικτύων, προκειμένου να καταστεί το έργο πλήρως λειτουργικό. Προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά, προγραμματίζεται, μέχρι τέλος του μήνα, σύσκεψη στην περιοχή, με τη συμμετοχή αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, επί του συγκεκριμένου θέματος.

  • Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

Εκπονούνται μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Η ολοκλήρωσή τους εκτιμάται τον Ιούλιο του 2024.

  • Παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Ιάσμου–Πολύανθου και Μέστης– Αλεξανδρούπολης.

Η εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης έχει λάβει χρηματοδότηση από το CEF. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ολοκληρώθηκε και η συμβασιοποίησή της υπεγράφη στο τέλος του 2023. Το έργο, με την υλοποίησή του, στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων: Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γραμμής με ταχύτητα 160 χλμ./ώρα | Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων | Αντικατάσταση της γέφυρας Κομψάτου | Συμμόρφωση με τις αρχές της διαλειτουργικότητας για τη διάταξη των σιδηροδρομικών γραμμών και τις οδικές προσβάσεις του σταθμού Ιάσμου και της στάσης Πολυάνθου | Αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής | Αντιμετώπιση προβλημάτων σε υπάρχουσες γέφυρες και σήραγγες | Κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης, μήκους 13 χλμ., της περιοχής ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης με το υφιστάμενο Σιδηροδρομικό Δίκτυο στον Σ.Σ. Ποταμού.

Κομοτηνή | Σταϊκούρας για: Φράγματα Ιάσμου και Ιασίου, Δικαστικό Μέγαρο και σιδηροδρομική γραμμή Ιάσμου-Πολύανθου

Κομοτηνή | Σταϊκούρας για: Φράγματα Ιάσμου και Ιασίου, Δικαστικό Μέγαρο και σιδηροδρομική γραμμή Ιάσμου-Πολύανθου

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood