Η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει και άνεργες μητέρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι δημιουργικές τους ικανότητες και τα ταλέντα τους παραμένουν αναξιοποίητα. Η άνεργη πιθανόν θεωρεί ότι για την ανεργία της ευθύνεται η ίδια, και αυτό έχει επίπτωση στην ψυχική της υγεία. Ωστόσο, η ικανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ατομική της ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελών της οικογένειας της, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

ΟΡΦΕΑΣΤο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ορφέας», Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 5631 ΦΕΚ, προτίθεται να υλοποιήσει ομάδες συμβουλευτικής σε άνεργες μητέρες ηλικίας 30-50 ετών στις θεματικές ενότητες:

  1. Το άγχος, η ανασφάλεια, και η διαχείρισή τους.
  2. Ενίσχυση αυτοεικόνας και επαγγελματική ανάπτυξη.
  3. Αυτό-οργάνωση και αναζήτηση εργασίας.

Δηλώσεις συμμετοχής: 253108170, kporfeas@otenet.gr

Υπεύθυνη δράσης: Κασσέρη Μαρία, κοινωνική λειτουργός.