Την ερχόμενη Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής η συζήτηση για το ύψος των δημοτικών τελών που θα καταβάλλουν οι δημότες από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Στις 7 από τις 8 κατηγορίες δημοτικών τελών, οι συντελεστές αναμένεται να παραμείνουν ίδιοι με αυτούς που ισχύουν κατά τρέχον έτος. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για: α) τα δικαιώματα χρήσης δημοτικών νεκροταφείων, β) τα τέλη για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων και το τέλος εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, γ) τα δικαιώματα χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων, δ) τα τέλη ακίνητης περιουσίας, ε) τα τέλη στάθμευσης, στ) τα τέλη διαφήμισης, και ζ) τα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων.

Αντίθετα, αναπροσαρμογή ενδέχεται να έχουμε στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης και βελτίωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών. Όπως πληροφορούμαστε, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με βάση τις εκτιμήσεις για τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και για τα έσοδα του έτους 2020, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή αύξηση της τάξεως του 16%.

Σημειώνεται ότι η απόφαση που θα ληφθεί την Τρίτη από την Οικονομική Επιτροπή, στη συνέχεια θα τεθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.