Πρόστιμο, ύψους 750 ευρώ, επιβλήθηκε πριν από λίγες μέρες σε μεσιτική εταιρία της Κομοτηνής, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω πρόστιμο επιβλήθηκε με απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, για παράβαση του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.4446/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016».