Ώθηση στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναμένεται να δώσει η “Αγροδιατροφική Σύμπραξη” που ιδρύθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην “Αγροδιατροφική Σύμπραξη” συμμετέχουν επιχειρηματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συλλογικών σχημάτων αγροτών, γεωργικών βιοτεχνιών και βιομηχανιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζικής εστίασης, τουρισμού, συναφών φορέων, Επιμελητηρίων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, καθώς και η Περιφέρεια.

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου, “Γεώργιος Παυλίδης”, στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την παρουσίαση της “Αγροδιατροφικής Σύμπραξης”.

Τη δομή, τους σκοπούς και τους στόχους της “Αγροδιατροφικής Σύμπραξης”, θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Βασίλης Δελησταμάτης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής νέων μελών.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος, αναφέρει:

«Η λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τομέα των τροφίμων και της οικονομίας της Περιφέρειας, γενικότερα.

Ειδικότερα, θα επιτευχθεί:

  • βελτίωση της παραγωγής και ανάδειξη των προϊόντων του «Καλαθιού» της Περιφέρειας,
  • στροφή σε μια αειφόρο επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος και των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της τοπικής οικονομίας,
  • και αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας».