Τελετή Ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ», θα πραγματοποιηθεί από την ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.

Η ορκωμοσία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και ώρα 11:00.