Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 21 και ώρα 09:00 και 10:00 στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ», θα πραγματοποιηθούν ορκωμοσίες των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της ΧΧΙ ΤΘΤ ΤΑΞ. ΙΠΠΙΚΟΥ «ΠΙΝΔΟΣ», που εδρεύουν στην Π.Ε. Ροδόπης.

Στο πλαίσιο της προστασίας από τη μετάδοση του κορονοϊού (COVID-19) και με σκοπό τη μείωση της διασποράς της νόσου, θα επιτραπεί η προσέλευση περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων συγγενών των ορκιζομένων οπλιτών. Οι προσκεκλημένοι, κατά την είσοδό τους στη στρατιωτική εγκατάσταση, οφείλουν να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, καθώς και βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος rapid test ή PCR, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.