Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του Επιστηµονικού Colloquium του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, θα µιλήσει ο κ. Στέφανος Ματθαίος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείµενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» του Τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα «Ο Βάρρων και η ιστορία του αρχαίου ελληνικού τονισµού: Θεωρητικές προσεγγίσεις σε επιστηµολογικά και πολιτισµικά συµφραζόµενα».

Η οµιλία θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Σεµιναρίων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος (Νέο Προκάτ) από τις 18:00 έως τις 20:00 και είναι ανοικτή στα µέλη Δ.Ε.Π., τους µεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.

Ο Στέφανος Ματθαίος σπούδασε στο Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη Λατινική Φιλολογία και τη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήµιο του Göttingen, του οποίου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ το 1998 µε θέµα διατριβής Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre. Δίδαξε ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Αρχαιογνωσίας του Πανεπιστηµίου της Κολωνίας (1998 – 2000), ως Λέκτορας και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (2000 – 2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (2005 – 2018), ενώ από το τρέχον ακαδηµαϊκό εξάµηνο διδάσκει ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Έχει συγγράψει την επιστηµονική µονογραφία Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre (Hypomnemata 126) (1999), ενώ υπό δηµοσίευση είναι η µονογραφία του µε τίτλο Eratosthenes und die Philologie. Fragmente aus den Grammatika in wissenschaftlichem Kontext. Παράλληλα, έχει επιµεληθεί πέντε συλλογικούς τόµους, έχει δηµοσιεύσει πληθώρα άρθρων και µελετών σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια.