Επανάληψη του σκηνικού που είχαμε τον Ιούνιο, όταν η εξεταστική περίοδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και ως εκ τούτου οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κομοτηνή παρέμειναν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, φαίνεται πως θα έχουμε και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κατά τη διενέργεια των επαναληπτικών εξετάσεων στις σχολές και τα τμήματα του ιδρύματος.

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., με απόφαση που έλαβε την περασμένη εβδομάδα, ουσιαστικά «πέταξε το μπαλάκι» στις διοικήσεις των τμημάτων, παραθέτοντας το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου καλούνται να κρίνουν αν θα διενεργήσουν εξετάσεις δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. «Κατά την την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξετάσεις εξ αποστάσεως ή δια ζώσης “οταν κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών” (ΦΕΚ 2038/30-5-2020 τ.Β). Αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος να αποφασίσει κατά πόσο το Τμήμα είναι σε θέση να υποστηρίξει δια ζώσης εξετάσεις, με τρόπο που να διασφαλίζεται η υγεία των φοιτητών και του προσωπικού. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών (άρθρο 4, παρ. 2 της αριθ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ 1971/21-5-2020 Β’)», αναφέρει μεταξύ άλλων η Σύγκλητος.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, τρία από τα εννέα τμήματα του Πανεπιστημίου έλαβαν ήδη αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των επαναληπτικών εξετάσεων. Και στις τρεις περιπτώσεις, προκρίθηκε η διενέργεια εξ αποστάσεως εξεταστικής. Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή κατέληξαν οι Συνελεύσεις του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο στην Κομοτηνή, και τα Τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης και Ιστορίας και Εθνολογίας. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίστοιχη απόφαση της Νομικής Σχολής, η οποία διατηρεί τα πρωτεία ως προς το πλήθος των φοιτητών στην πόλη μας.