Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «(δια/πολυ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.».

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες στις οποίες παρουσιάστηκαν δεκαεπτά εργασίες,  κυρίως ομαδικές, αλλά και κάποιες ατομικές, των οποίων την επίβλεψη είχαν η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. Αγγελική Μουζακίτη, η διδάσκουσα Μυροφόρα Ευσταθιάδου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πασχάλης Βαλσαμίδης.

Κομοτηνή: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «(δια/πολυ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.» Το επίπεδο των εισηγήσεων ήταν υψηλό. Οι σύνεδροι εντυπωσιάστηκαν από την πρωτοτυπία των θεμάτων, τη μεθοδικότητα στον τρόπο εργασίας και παρουσίασης, καθώς και την επιστημονική εγκυρότητα των συμπερασμάτων και των διαπιστώσεων.

Κομοτηνή: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «(δια/πολυ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.»Με την ολοκλήρωση των εργασιών οι εισηγητές και οι εισηγήτριες παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους χειροκροτούμενοι/ες θερμά από τους/τις συνέδρους και δέχτηκαν τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή Ηλία Πετρόπουλου.

Κομοτηνή: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «(δια/πολυ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.» Κομοτηνή: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας «(δια/πολυ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.»