Υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Δημήτρη Καρασταύρου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ύδρευση Οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου (Γ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 348.789,89 με ΦΠΑ. Η εξέλιξη έλαβε χώρα μετά από δύο και πλέον χρόνια διαγωνιστικής διαδικασίας, κυρίως λόγω ένδικων μέσων που ασκήθηκαν κατά τη διάρκειά της. Η υλοποίηση του έργου ξεκινά άμεσα και η αποπεράτωσή του προβλέπεται σε δεκαέξι μήνες. Για το θέμα μίλησε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Δημήτρης Καρασταύρου:

Advertisement