Οριστική απόφαση για το αν θα κηρυχθεί έκπτωτος ή όχι ο προμηθευτής πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Κομοτηνής, αναμένεται να ληφθεί σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το μεσημέρι της Τρίτης, 5 Μαρτίου.

Την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, εξέπνευσε η ολιγοήμερη προθεσμία που του είχε δοθεί προκειμένου να καλύψει τις εκκρεμείς παραγγελίες των 20.000 λίτρων σε δημοτικές υπηρεσίες. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου η ανωτέρω προμήθεια, ορίστηκε νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα: «Καταγγελία ή μη της με αριθ. πρωτ. 372/04-01-2018 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της προμηθεύτριας επιχείρησης υγρών καυσίμων για τα έτη 2018 – 2019 και κήρυξη αυτής σε έκπτωση με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Επισημαίνεται ότι σήμερα παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες επάρκειας καυσίμου σε ορισμένες σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο, στο Γυμνάσιο Καλλίστης και στο συγκρότημα όπου στεγάζονται το 1ο ΕΠΑΛ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Δημόσιο ΙΕΚ.

Υπόχρεος προμήθειας των παραπάνω σχολικών μονάδων, με διαφορετική σύμβαση, ήταν ο ίδιος προμηθευτής πετρελαίου θέρμανσης. Λόγω της μη έγκαιρης ανταπόκρισής του, κλήθηκε σε απολογία από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής. Νεότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα θα προκύψουν το απόγευμα της Τρίτης, μετά το πέρας της σχετικής συνάντησης.