Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική Κομοτηνή: Κύκλος διαλέξεων για την Προϊστορική Θράκη 1442_2019_συν. Θραύσμα πήλινου ανθρωπόμορφου αγγείου από τη σπηλιά Στρύμης

1442_2019_συν. Θραύσμα πήλινου ανθρωπόμορφου αγγείου από τη σπηλιά Στρύμης