Καινούργια όργανα παιχνιδιού, με τις αντίστοιχες επιφάνειες πτώσεις, θα αποκτήσουν 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Κομοτηνής. Για τον σκοπό αυτό προκηρύχτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαήμερου του Μαΐου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 125.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, και ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα αναλάβει την προμήθεια, τη μεταφορά και την πλήρη τοποθέτηση του εξοπλισμού, καθώς και το κόστος των υλικών για την σύνδεση και στερέωσή του στο έδαφος. Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο εξοπλισμός ανά νηπιαγωγείο

Ο καινούργιος εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στο 2ο, το 4ο, το 7ο, το 8ο, το 10ο και το 12ο Νηπιαγωγείο. Αναλυτικά, τα όργανα που θα τοποθετηθούν σε κάθε νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

2ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι (2 τεμάχια)
 • Παιχνίδι περιστροφής
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ

4ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ

7ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι
 • Παιχνίδι περιστροφής
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ

8ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι
 • Παιχνίδι περιστροφής
 • Σύνθετο τρενάκι µε βαγόνια
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ
 • Παγκάκι µε πλάτη (2 τεμάχια)

10ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι (2 τεμάχια)
 • Σύνθετο τρενάκι µε βαγόνια
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ
 • Παγκάκι µε πλάτη

12ο Νηπιαγωγείο

 • Σύνθετο τρενάκι µε δύο τσουλήθρες
 • Ελατήριο Λουλούδι (3 τεμάχια)
 • Παιχνίδι περιστροφής
 • Σύνθετο τρενάκι µε βαγόνια
 • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ
 • Παγκάκι µε πλάτη (2 τεμάχια)

Σημειώνεται ότι όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που ισχύουν για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων.