Τι είναι το Πρόγραμμα «STEPs Youth Center / Σκαλοπάτια – Κέντρα νεότητας», μέσω του οποίου ο Δήμος Κομοτηνής θα λειτουργήσει Κέντρο μη τυπικής μάθησης Νέων;

Ιδού η απάντηση:

 • Πρόγραμμα Erasmus+ Youth / KA2: Strategic Partnerships in the field of youth
 • Τίτλος έργου: STEPS / Επικεφαλής εταίρος: Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Όραμα

Όραμα του έργου STEPS είναι η ισότητα των ευκαιριών στην Ευρώπη για την εκπαίδευση, πέρα από κάθε πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό περιορισμό.

Χρησιμοποιώντας την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία το έργο επιθυμεί να γίνει ένα Κέντρο επί των ευρωπαϊκών θεμάτων και των πολιτικών που προάγει η Ένωση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να λάβουν πολύτιμες γνώσεις μέσω εκπαιδεύσεων μη τυπικής μάθησης και της e-learning πλατφόρμας CEREBRUM.gr που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, πέρα από τα στενά όρια της τάξης και του αμφιθεάτρου, αλλά και πέρα από τα εμπόδια που ανακύπτουν για τις κοινωνικά ευπαθέστερες ομάδες.

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου μη τυπικής μάθησης στην Κομοτηνή, στην Ελευσίνα, στην Πάτρα και την Κρήτη και της στήριξης αυτού με τη διαδικτυακή πλατφόρμα CEREBRUM.gr, η οποία θα λειτουργήσει ως εξ αποστάσεως ακαδημία, χώρος συζήτησης και προβληματισμού των χρηστών για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες πολιτικές της Ε.Ε. Μέσα από το έργο θα επωφεληθούν συγκεκριμένες ομάδες στόχου, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και συνεργασίες που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον και στο εργασιακό τους χώρο.

Οι ομάδες στόχου του έργου είναι :

 1. Μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την Ευρώπη, την ιστορία της τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, τις ευκαιρίες της Ε.Ε και να καλλιεργήσουν το πνεύμα της πολυπολιτισμικότητας μέσα από μια διαδραστική και διασκεδαστική μέθοδο.
 2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε νέες μεθόδους μη τυπικής μάθησης, στη θεματική Έξυπνων Πόλεων στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από Ευρωπαϊκούς πόρους των σχολείων τους.
 3. Νέοι Επιχειρηματίες ή μη 18-30 και Άνεργοι, οι οποίοι θα μάθουν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και για το ποιες είναι η ευκαιρίες για τους νέους στην Ευρώπη, εκπαίδευσης, κινητικότητας. Επίσης, θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στην Ε.Ε., ευκαιρίες χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα ΕΣΠΑ, δικαιώματα των εργαζομένων στην Ε.Ε.
 4. Υπάλληλοι των Δήμων που ανήκουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα εκπαιδευτούν στο Οδηγό Κέντρων Νέων που θα δημιουργηθεί για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα των Κέντρων Νέων.

Θεματικές Ενότητες Εκμάθησης σε workshops και ΜΟΟCs

 1. Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη και οι ευκαιρίες της Ε.Ε.
 2. Ανάλυση και παρουσίαση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω αυτής.
 3. Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς
 4. Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την νεανική επιχειρηματικότητα ευρύτερα.
 5. Δημιουργική απασχόληση με σκοπό την πολυπολιτισμικότητα
 6. Σύγχρονες μεθόδους μη τυπικής μάθησης (Καλές Πρακτικές) για τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης
 7. Σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης βασισμένα στην πολιτική των Έξυπνων Πόλεων

Επικεφαλής Εταίρος

 1. Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Εταίροι (Partners)

 1. System and G με εξειδίκευση στη μη τυπική μάθηση (Λετονία)
 2. TnB Οργάνωση από Σουηδία
 3. Δήμος Αραδίππου με εξειδίκευση στις πολιτικές των Έξυπνων Πόλεων στην εκπαίδευση (Κύπρος)
 4. Δήμος Κομοτηνής (Θα στεγάσουν Κέντρο Μη τυπικής μάθησης)
 5. Δήμος Σκύρου (Θα στεγάσουν Κέντρο Μη τυπικής μάθησης)
 6. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (Θα στεγάσουν Κέντρο Μη τυπικής μάθησης)
 7. Κοινωφελής Επιχείρηση Οροπεδίου-Λασιθίου (Θα στεγάσουν Κέντρο Μη τυπικής μάθησης στην Κρήτη)

Συνεργαζόμενοι Φορείς (Associate Partners)

 • Υπουργείο Εργασίας (Κοινωνική επιχειρηματικότητα)

Το Υπουργείο θα συνεισφέρει με την εξειδίκευσή του στη δημιουργία του υλικού (εκπαιδευτές / προσωπικό) που θα χρησιμοποιηθεί για το διαδικτυακό μάθημα στην Κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα workshops.

 • Υπουργείο Παιδείας (Εκπαιδευτική τηλεόραση)

Θα υποστηρίξει το έργο με τον τεχνολογικό του εξοπλισμό βιντεοσκόπησης και ηχογράφησης ώστε να δημιουργηθούν τα διαδικτυακά μαθήματα.

 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Θα υποστηρίξει με τεχνογνωσία σε συνεργασία με το Δήμο Αραδίππου τις εκπαιδεύσεις για τις πολιτικές των Έξυπνων Πόλεων στην εκπαίδευση