Το ζήτημα της κακοποίησης των ζώων, θα διερευνήσουν το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Κομοτηνής του ΔΠΘ μαζί με τον Δήμο Κομοτηνής.

Η έρευνα έχει σκοπό να χαρτογραφήσει την έκταση του προβλήματος στην πόλη της Κομοτηνής και στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής, και να καταγράψει κατ’ αρχάς το κατά πόσο οι πολίτες καταλαβαίνουν τι σημαίνει κακοποίηση και ποιες είναι οι ευθύνες τους έναντι των ζώων (ευζωία/σήμανση/εμβολιασμός /στείρωση/ μη εγκατάλειψη και μη κακοποίηση), τις ευθύνες τους ως ιδιοκτητών ζώων απέναντι στους υπόλοιπους πολίτες (ευθύνη για βλάβη που προκαλεί το ζώο), αλλά και τις πιο συχνές μορφές κακοποίησης. Ταυτόχρονα η έρευνα θέλει να καταγράψει το κατά πόσο οι πολίτες ενδιαφέρονται για το πρόβλημα και καταγγέλλουν στις αρχές τις σχετικές πράξεις βίας, ή είναι αδιάφοροι.

Δεδομένου ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα, ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να εξευρεθούν λύσεις του προβλήματος. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Δήμο Κομοτηνής, αλλά και τους λοιπούς Δήμους της Περιφέρειας, στόχος είναι τα πορίσματα της έρευνας να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν θετικά και από την Περιφέρεια, η οποία σύμφωνα με τον Νόμο 4039/2012 έχει την εποπτεία, τον έλεγχο, αλλά και τη γενική μέριμνα για την προστασία των αδέσποτων ζώων, ώστε να ενεργοποιηθεί για την επίλυση του ζητήματος αυτού.

Τα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε δημόσια εκδήλωση. Στο πλαίσιο της έρευνας, εκτός από τη διανομή ερωτηματολογίου στους πολίτες, θα διανέμεται και ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει επιμεληθεί το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής.