Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση κι εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», του εργου  της επέκτασης του δημοτικού κυνοκομείου Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού 663.314 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί το Υπουργείο το έργο ανέρχεται σε 372.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει με ίδιους πόρους της τάξης των 291.314 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα: το πρώτο αφορά στην «Επέκταση και συντήρηση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 555.000 ευρώ. Το δεύτερο αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 108.314 ευρώ. Και τα δύο υποέργα έχουν φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, μεταφέρει την ικανοποίησή του για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», καθώς “αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου”. Μέχρι την υλοποίηση του έργου δηλώνει πως “ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος καταφυγίου αδέσποτων ζώων, τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και επάρκειας προσωπικού”.

838103cc kynokomeio 6 c6548a89 kynokomeio 7 ba506119 kynokomeio 3 f0f0920c kynokomeio 4