Εκδήλωση ενημέρωσης των στρατιωτών σε θέματα ανακύκλωσης με έμφαση στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο “ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΡΑΣΧΟΥ” στην Κομοτηνή.

enimerosi anakiklosis stratos 5

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Τσάγκας Φώτιος, η εκπρόσωπος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Οικολογικής Ομάδας Ροδόπης κ. Δραγουμάνη Θεοδοσία, και η εκπρόσωπος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, κ. Δερμεντζή Νίκη.

Σε αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη παρουσιάστηκαν:

  • το πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής της Θράκης,
  • αναλυτικότερα το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού-χαρτονιού που βρίσκεται σε σταδιακή εξέλιξη στους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ,
  • καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στον Δήμο Κομοτηνής.

Κοινό συμπέρασμα αποτέλεσε η ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος χωριστής διαλογής για την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωση, προκειμένου να εξοικονομούνται πόροι και ενέργεια, και να προστατεύεται το περιβάλλον.