Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, οργανώνει στην Κομοτηνή το 4ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, με τίτλο: «Ελληνισμός και Βαλκάνια: Αμφίδρομες σχέσεις – Γλώσσα, Ιστορία, Λογοτεχνία, Πολιτισμός (1453-2019».

Το Συνέδριο – που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – θα λάβει χώρα στις 22-24 Νοεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Τα Συνέδρια των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών ξεκίνησαν το 2001 και οι προηγούμενες τρεις διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια και στο Βουκουρέστι.

Το 4ο Συνέδριο της Κομοτηνής περιλαμβάνει 43 συνεδρίες και 175 ανακοινώσεις από 202 συνέδρους από 18 χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, Αλβανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αρχίσουν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 11:30 το πρωί στο αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.he.duth.gr/conference/

dbe6881a afisa sinedriou page 0001