Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, στην τελευταία του συνεδρίαση, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη που το σπίτι του υπέστη ζημιές, λόγω πυρκαγιάς.

Κατά τον νόμο, οι Δήμοι οφείλουν, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής, να μεριμνούν για τη στήριξη των δημοτών τους που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική δυσχέρεια και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσες και στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα έκτακτο και εξαιρετικό ή οφείλονται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά.

Στην υπό εξέταση περίπτωση, από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο σπίτι του συμπολίτη μας, κάηκαν η σκεπή, δύο καναπέδες, ηλεκτρικές συσκευές, κλινοσκεπάσματα, κάποια ατομικά έγγραφα κ.α. Από την επιτόπια έρευνα που διεξήγαγε η κοινωνική λειτουργός του Δήμου και από τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προέκυψε ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έχρηζε άμεσης οικονομικής στήριξης, µε το ποσό των 600 ευρώ. Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και, όπως προαναφέρθηκε, ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του.