Αρχική Κομοτηνή: Δρομικό ενημέρωσης και αλτρουισμού ΔΡΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΣΤΟ - Αντίγραφο

ΔΡΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΣΤΟ – Αντίγραφο