Η Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως επικεφαλής εταίρος του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross- border Territory/SOCIAL FORCES”, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και με θέμα «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης», και προσκαλεί μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή και ανέργους, να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι.

Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 50 ωρών και θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. (ΑΝ.ΡΟ.) επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης ενώ θα ακολουθήσει επιλογή συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας με σκοπό την επίσκεψη σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της περιοχής και στόχο τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωσή τους.

Η αίτηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΡΟ. (www.anro.gr) και στο www.socialforces.eu, μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση anro@anro.gr ή ιδιοχείρως στην έδρα της εταιρείας, είτε να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση “Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, ΤΚ 69132, Κομοτηνή”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Ροδόπης, καλώντας στο τηλέφωνο 25310-34071.