Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας θέσης περιπτέρου, ο οποία βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύλου 28 και Θησέως, απέναντι από το κατάστημα Τζούρα, θα διενεργηθεί την Τρίτη, 12 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Κομοτηνής.

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, που θα υπογραφεί ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής και στον πλειοδότη, θα είναι 10 έτη.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει οριστεί στο ποσό των 2.400 ευρώ ετησίως, ήτοι 200 ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί, θα ισχύει για 4 χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται κάθε διετία επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μέχρι τη λήξη της μίσθωσης κατά ποσοστό 5%.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, δημότες του Δήμου Κομοτηνής, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Κομοτηνής, καθώς και με τη Δ.Ε.Υ.Α. Κ.. Κάτοχοι αδειών περιπτέρων δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε τους όρους της δημοπρασίας ή να απευθυνθείτε στο γραφείο Εσόδων – Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής.