Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 38/Σ.3/2019 απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών και έκτακτων κρίσεων, μεταξύ των διατηρητέων Ταξιάρχων είναι και οι Διοικητές της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού “Πόγραδετς” Γεώργιος Χατζηγεωργίου, και της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας “Πίνδος” Λάζαρος Καμπουρίδης.

Οι δύο αξιωματικοί κατά τη θητεία τους στην περιοχή μας έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της ευσυνειδησίας τους έναντι του καθήκοντός τους και της πατρίδας, ανέδειξαν την καταλυτική συνέργεια του στρατού σε έργα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ενίσχυσαν την εξωστρέφεια του στρατεύματος και τη σύμπραξή του σε τοπικές κοινωνικές δράσεις.

Άξιοι, λοιπόν, καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία τους.