Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, εκτός από εκείνα του α’ έτους που θα ξεκινήσουν δύο εβδομάδες αργότερα, στις 19 του μήνα.
Όσον αφορά τον τρόπο παράδοσης, για 46 μαθήματα προβλέπεται εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ για άλλα 7, δια ζώσης.
Βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΕΔΩ.