Από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου θα γίνονται στο ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης) του Δήμου Κομοτηνής, οι αιτήσεις επανεγγραφής-εγγραφής βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω μοριοδότησης, για το σχολικό έτος 2020–2021.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους γονείς στον παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό της πρώτης επιλογής τους, είτε με φυσικό τρόπο και συγκεκριμένα στην Προϊσταμένη του σταθμού, μόνο με ραντεβού που θα ορίζεται από τις Υπεύθυνες των σταθμών και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της υγείας όλων), είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) με αποστολή e-mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σταθμού.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν:
  • Βρέφη ηλικίας από 18 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (01/09/2020) έως 30 μηνών (που γεννήθηκαν δηλαδή μεταξύ 02-03-2018 και 02-03-2019).
  • Νήπια ηλικίας 30 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (01/09/2020) έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο (που γεννήθηκαν δηλαδή μεταξύ 01-01-2017 και 01-03-2018).
Η επιλογή των βρεφών και νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν
σχετικής έκθεσης που υποβάλλει η ειδική επιτροπή επιλογής νηπίων.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα
του Δήμου Κομοτηνής www.komotini.gr, την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ www.kemeak.gr και με φυσικό τρόπο από όλους τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά τις 15 Ιουνίου θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στη γραμματεία του ΚΕΜΕΑ (Γ. Μαρασλή 1, 25310-72414, e-mail: kemeakomotinis@gmail.com).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών.

c18db47a screenshot 50