Συνεχίζεται το πρόγραμμα απολυμάνσεων του Δήμου Κομοτηνής, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού και για όσο διάστημα θα κρίνεται απαραίτητο.

Συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας με τον συντονισμό του Διευθυντή Νίκου Στεργιάδη, βρέθηκε για αυτόν τον σκοπό και στον οικισμό Αλάν Κογιού.

Για τις απολυμάνσεις, οι οποίες διενεργούνται κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες, χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου και διοξειδίου του χλωρίου.