Με το αριστερό μπήκε το 2020 για υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος είχε διορισθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Με τη συγκεκριμένη προκήρυξη, ο Δήμος είχε προσλάβει συνολικά 60 υπαλλήλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Λίγες εβδομάδες μετά από την τοποθέτηση, μία νεοδιορισθείσα υπάλληλος είχε δει την πόρτα της εξόδου, καθότι δεν επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα ενός τίτλου σπουδών που είχε προσκομίσει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της.

Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και κατά την εξέταση των δικαιολογητικών δεύτερου υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τιφλίδα, η γνησιότητα του τίτλου σπουδών που είχε υποβάλει ο υπάλληλος δεν επιβεβαιώθηκε. Για τον λόγο αυτό, την περασμένη Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου, εκδόθηκε απόφαση ανάκλησης του διορισμού του.